Author Topic: ہزارانی کسہ ہزارانی گم۔ زاہدہ راجی ءِ دستونک ندر پہ باسکاں  (Read 9889 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
ey zimmen e sara man dou dastoonk nebeshta kotag wati chamshank a bedaet. mennavaaar bayan
دستونک

ھمک مُولم ءَ بے بہارانی گم
کنئے مہر ءِ تبد ءُ لوارانی گم

ہزارانی کسہ ہزارانی گم
پِراِنت ہر کس ءَ بے میارانی گم


برے جاک ءُ سلوات ءُ چیہالگ انت
برے بے توار اِنت، توارانی گُم

پراموش مردم چی پیما بہ کنت
دپا کپتکگیں ھر دپارانی گم

نوں دنیا کجام نیمگ ءَ سر بجنت
گنوکاں پرانت مرچی سارانی گم

شدیگی نزانت لاپ سیرءِ دل ءَ
امیر ءَ نہ بیت نیزگارانی گم

ادءَ ھرکسے کٹیت اِنت پہ وتا
تؤ راجی مہ کن مُژداوارانی گم

زاہدہ رئیس راجی

دوئمی دیگے وھدئے
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Hameed Maoj حميد موج

 • Baluchi Nadkaar بلوچی ندکار
 • ***
 • Posts: 360
 • Karma: 12
salam o druot banokin gohaar
tai down dastonk baaz wash o dil kashant baly awali kamo gishter o washterent mashallah tai johd sharren johde allah tara kamyab bekant ameen suma ameen

tai brat  (F) (ff) E|

Offline SN_sadam

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 38
 • Karma: 0
  • excepted
salam o droth banokeen gohaar
mashaAllah baaz washee dastonk e shume mudam sobeen bathe

Offline Waleed Garboni

 • Moderator
 • ****
 • Posts: 146
 • Karma: 24
  • Baluchistan News
باز جوھلیں لیکہ اَنت، البت، منی گمانا شعراں دوارچاری پکار اِنت۔

Offline Tahir lal

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 39
 • Karma: 2
 [durdanagen-gohaar] mashaAllah TAE 2EE DASTOONK BAAZ JOWANAH. washnaam_baate.TAE BRAT

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
salam o druot banokin gohaar
tai down dastonk baaz wash o dil kashant baly awali kamo gishter o washterent mashallah tai johd sharren johde allah tara kamyab bekant ameen suma ameen

tai brat  (F) (ff) E|

mani waajaen braat
Abdul Hameed Mauj
Salamat baatet

tai baaz mehrbani keh mani ey eshtaapi e perband e sara tao wati seta darshaan kot
braat dohmi dastoonk man ey sahata deer kotag k anchush tao ham sarpad e keh mani dazgatti hech kaar e dohmi randa chamshaank e moh nadant. dua bekan keh kammey kaar bigishant goRa baazen' neim bundagen' perbandi sara Hitler e chamman' shaank dayan' o shargedaari a pad diwwan a bidiyan'

goun neiken' wahagan'
tai adda
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
salam o droth banokeen gohaar
mashaAllah baaz washee dastonk e shume mudam sobeen bathe

Braat Saddam Nasir
Salamt baatet

Braat cha del e johulaankiyaa tai mennavaaran' pah ey dastoonk e doust daarag e

mudaam washiyaani chambar tai sara saaheel kanaat
Shala anchush baat
tai adda
Zahida
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
باز جوھلیں لیکہ اَنت، البت، منی گمانا شعراں دوارچاری پکار اِنت۔

maRadareen' o sharpdaaren' wajah Mir Koulmir

Salam o drout,

Shome mehrbani pah ey leka e doust daarag e.
ji gap shome raastat pameshka ma dohmi dastoonk cha edaa deer kot
asl kessah esh ent keh pah yak taakbandiyaa man eshtaapi dastoonkey nebeshta kot o mani gwara hama jaha keh man nebeshta kanan' hamencho kaagad muchchent keh agan' pattag e bindaat bekanan' 2 rouch gwazit pameshka ma baask a eyr kot.
pada battiyaan rad daat o kesaas 2 sahata rand keh chaaret charan' ishiye taha peysh red man shar nagishshentagan' pameshka aa pesh red keh goun awali sher a ham dap nayatan' ma aa jeta eyr kotant o dohmi dastoonk e maan daat
bale shome chamshank a pad ey gap deyma atk keh bahed ma aahiye ey sahata deer bekanan' taan' aa sarjam mabit deyma mayaaran'

shoma ey dastoonk a bechaaret. agan' sher e taha bahelaaz e mana radi e gend et dapaa doust madaaret

shome kaster
Zahida Raji
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
بی بی زاھدہ
شمئے اے دستونک باز ٹوئیں ھیالی ءَ گوں ھمگرنچ انت
یک چیزے ترا گوشگ لوٹاں کہ ایشی ءَ تھا املایی ردی باز
گندگءَ کیت۔، اولی تھر گوں دومہ تھر ءَ زمین ءُ آسمان تپاوت ھست انت ، امیت  ھئے شما ایشاں شر کنت ، یا یک استادیءِ گورا اے ردیاں سوج گر ات
شمئے کستر
تنگی
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Waleed Garboni

 • Moderator
 • ****
 • Posts: 146
 • Karma: 24
  • Baluchistan News
گیشتر ردی ناتجربہ کاریءِ سببا نہ بی اَنت، وتی سیاھگاں نبیسگا پد الکاپیا نہ چارگءِ سببا بی اَنت۔ من تجربہ کتگ کہ مردم وتی سیاھگاں شہ شنگ کنگا ساری ھمنچو گیشتر برا بہ وانیت، ردی کمتر بی اَنت۔

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
salam o druot banokin gohaar
tai down dastonk baaz wash o dil kashant baly awali kamo gishter o washterent mashallah tai johd sharren johde allah tara kamyab bekant ameen suma ameen

tai brat  (F) (ff) E|

walaikum assalam braat Hameed Mauj
durah baatet

braat awali dastoonk e doust daarag e mennatvaaran' dohmi dastoonk asla cha awali dastoonk a dar kotagen' sheran' keh rand cha post a mana aahani taha kammey peysh rad e radi gendag atk.
anchush keh tao pah sharri sarpad e marchan mani neymaga kaar o janjaal sak baazan' pameshka man incho nebeshta kotag bale damaaney ham neyst pah charag a.

tai neiken duayaani mudaam raahchaaran'
tai adda
Zahida Raji
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
بی بی زاھدہ
شمئے اے دستونک باز ٹوئیں ھیالی ءَ گوں ھمگرنچ انت
یک چیزے ترا گوشگ لوٹاں کہ ایشی ءَ تھا املایی ردی باز
گندگءَ کیت۔، اولی تھر گوں دومہ تھر ءَ زمین ءُ آسمان تپاوت ھست انت ، امیت  ھئے شما ایشاں شر کنت ، یا یک استادیءِ گورا اے ردیاں سوج گر ات
شمئے کستر
تنگیmaRadaaren' Wajah Thangi Baloch,
Salam o drout o durah baatet,

shome techken’ chamshaank e mennavaaran'

wajah, imlayii radi wa shome ranga hamok zaantkaar gept kant o man ishiYe ijazat har kasa daatag keh eshtaapkaariyaa cha mana chushen radi bayag e chances sad dar sad hast o baz randa mana moh narasit keh man type a pad charet bekanan'

bale sheri lehaaz a ey dastoonk e taha hech radi maan neyst. Beyd cha ilmi daleel e kas mana eda eyraad gept nakant. inshaAllah

awali sher  e taha shoma gosht doen tahraani taha ham dapi neyst.

Mani goshag techkent o man dega shaairani ranga gappa tal ma tal ham nakangayan' keh sarpad bayuk beyaRant o ey techken gappe taha esh ent keh hamok molam yani mausoma tara bey bahaarani yani zend e nawashshen gappani gam per ent o dohmi tahar goshagaent keh ey mehr e tabd o levaarant keh tara har jah gameeg kanant yani mehr e chakkasant keh aahan' tara beytaheer kotag.

noo shoma wat bechaar et keh mani ey doen band kojaa rad waragayan'?

shoma edaa mana ustaad a peysh daarag e souj daat. shome mehrbani bale ustaadan' peyshdaarookani haal a man mudaam baask o fb a gendagayan' pameshka ey kaar mani ham dard nawaart.

Omait ent mani techken' passav a dela nayaar et

wazhnaam baatet

shome kaster

Zahida Raji
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
سلامءُ درواھبات زاھدہ رئیس راجی
شمئے باز منّتواراں کہ منی دوئیں گالانی پسوہ اش دات انت،من وتا کدی زانتکار نہ گوشاں بلے منی زانتءَ شہ باز مردماں وتا گیش ءُ گیوار کرتگ ، اے منی وستا یک برزیں گپ ئے، منا شہ تئی دستونکءِ پھمگءَ بیت کنت ردی بوتءَ ادا من شہ شما پھلی لوٹاں۔
من پہ شمئے دستونکءِ دوئیں تھراں اے رنگ پھم ات
ھمُک مولمءَ بے بھارانی گَم
کن ئے مھرءُ تبدءُ لوارانی گَم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ھمُک مولمءَ بیت بھارانی گم
کن ئے مھرءُ تبدءُ لوارانی گم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
امیت انت شہ منی گپاں دلگران نہ بئے ات ،بیت کنت شمئے وتی داتگیں لبز گوں دستونک رد بہ بیت
منتوار شمئے کستر تنگی بلوچ
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
سلامءُ درواھبات زاھدہ رئیس راجی
شمئے باز منّتواراں کہ منی دوئیں گالانی پسوہ اش دات انت،من وتا کدی زانتکار نہ گوشاں بلے منی زانتءَ شہ باز مردماں وتا گیش ءُ گیوار کرتگ ، اے منی وستا یک برزیں گپ ئے، منا شہ تئی دستونکءِ پھمگءَ بیت کنت ردی بوتءَ ادا من شہ شما پھلی لوٹاں۔
من پہ شمئے دستونکءِ دوئیں تھراں اے رنگ پھم ات
ھمُک مولمءَ بے بھارانی گَم
کن ئے مھرءُ تبدءُ لوارانی گَم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ھمُک مولمءَ بیت بھارانی گم
کن ئے مھرءُ تبدءُ لوارانی گم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
امیت انت شہ منی گپاں دلگران نہ بئے ات ،بیت کنت شمئے وتی داتگیں لبز گوں دستونک رد بہ بیت
منتوار شمئے کستر تنگی بلوچ


واجہ تنگی بلوچ،
سلام ءُ دروت ءُ دراھبات ئے،
منی نمدی ءِ سرا شمئے پسو ءِ منہ واراں ، شما دلجم بہ بئے کہ من اردگلائیں مردمے نیاں کہ وتی نزاتکاری ءَ مزن سرپد بہ باں۔
ھیرنوں شمئے نمدی ءِ سوج ءَ دیما ایرکناں وَ چیزے گپ جناں امیت اِنت دل ءَ نیاراِت۔ مہربانی

انچش کہ شما ھم سرپد اِت کہ شائری ءِ راھبند چہ رم نویسی ءَ باز جتا اَنت ۔
  شائری ءِ بازیں لڑانی توکا یک لڑ ئے دستونک گوشگ بیت۔ دستونک ءِ واستہ لازم اِنت کہ اے پنچ چیز مان بہ بنت ءُ بے اشی ءَ دستونک دستونک گوشگ نہ بیت۔
مطلع= اولی شئر = ھر دوئیں تہر یا بند ءِ توکا پیش رد ءُ رد ءِ بئیگ المی اِنت
مقطع = آھری شئر= اشی ءِ تہا شائر وتی جند ءِ نام ءَ ھم مان دنت ۔ المی نہ اِنت۔
قافیہ = پیش رد ۔ ھمتواریں لبز کہ رد ءَ پیش کئیت۔ بازجاہاں اے رد ءِ جاہ ءَ ھم کارمرز بیت۔
ردیف = رِد = ھما لبز کہ ھمک شئرے ءِ دوئمی تہر ءَ کئیت ءُ ھما کہ اولی شئر ءِ پیش رد ءَ رند مان دئیگ بیتگ درستیں شئرانی دومی تہر ءَ مان دئیگ بیت۔
وزن = کجام ھم یک بحر ءِ وزن ءِ سرا کہ مطلع ءِ اولی بند ایر اِنت اے تاں آھری بند ءَ برجم دارگ المی اِنت۔
من شمئے سوج ءَ نوں دیما ایر کناں

شمئے سوج اِنت
ھمک مولم ءَ بیت بھارانی گم

ادءَ چیزے گپ پاد کائینت:

بھارانی سپت وشی ءَ زائر کنت ۔ بے بھارانی سپت ناوشی ءَ ۔

شما وھدے اولی تہر ءَ بھارانی ھمک مولم ءَ گوں گم ءَ پدر کن اِت اے گوں دوئمی تہر ءَ کہ مہر ءِ تبد ءُ لوارانی گم ءَ گسر بوئگءَ اِنت۔ تپاوت چہ ادءَ چست بیئگائینت۔
من وَ گوشت کہ ھمک مولم ءَ ترا بے بھارانی گم پر اِنت کہ تو نشتگ وتی مہر ءِ تبد ءُ لوارانی گماں گارئے۔
مہر ءِ تبد ءُ لوارانی گم اولی تہر ءِ بے بھارانی گم ءَ پدر کنگ ءَ اِنت ءُ گپ تچک اِنت ادا بیت ءِ زلورت نیست۔

شائری ءِ توکا گرامر ” بیت “ گوشت ” کنت ” کناں “ استاں، تو، من ، آ، شمئے، المی نہ اِنت کہ اے لبزاں ھم کارمرز بہ کنت۔ شئریت ءِ مانا ایش اِنت کہ اے  لبز ہردوئیں تہراں  مان مہ بیت بلے شئر تراایشانی مانا ءَ بہ دنت ھما جاہءَ کہ وتی مانا ءَ پدر مہ کنت گڑا شائر ءِ سرا الم اِنت کہ آ ایشاں مان بہ دنت ءُ گپ ءَ تچک بہ کنت۔
منی شئر ءِ تہ ءَ اشی ءِ زلورت نیست۔
سید گوشیت
بے سریں راج ءُ بے سریں سودا
جہندم چہ بادگیر ءَ کاپر شُت

ادا اولی بند ءَ ھما گپ جتگ آ دوئمی بند ءَ توام کنگ بیتگ  ھما رنگ ءَ کہ من وتی اولی تہر ءَ ھمک مولم ءَ بے بھارانی گم ءِ گپ جتگ ءُ دیما آئ ءِ کسہ یا سوب پدر کُت ۔ ما کہ نودربراِنت ما ھم ھما  راھبند ءِ زورگ ءِ جہد کنگائیں کہ مئے کواساں کُتگ۔ اے چیز شئریت ءُ دستونک ءِ دروشم ءَ براہدار کنت بلے رم نویسی ءَ ایبی کنت۔
~~~~~~~~~~~~~~ً
دومی گپ منی پربند وزن ءِ سرا اِنت۔ وھدے شما بے بھارانی ءِ ” بے “ ءَ گوں ”بیت “ بدل کن اِت اشی ءِ اول وزن پروشیت دوئم بیت ءِ ” ت “ چیر ترایت ءُ توار ”بی “ ءِ کشیت۔ نوں من نزاناں کہ ” ت “ ءِ دور دئیگ بلوچی شائری ءِ تہ ءَ اجازت ھست یا نیست۔ من ھمنچو شائری ونتگ منی دل ءَ نیست۔
~~~~~~~~~~~~~

شمئے کستر زاہدہ راجی
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture

گیشتر ردی ناتجربہ کاریءِ سببا نہ بی اَنت، وتی سیاھگاں نبیسگا پد الکاپیا نہ چارگءِ سببا بی اَنت۔ من تجربہ کتگ کہ مردم وتی سیاھگاں شہ شنگ کنگا ساری ھمنچو گیشتر برا بہ وانیت، ردی کمتر بی اَنت۔


مڑا داریں واجہ میر کلمیر،
سلام ءُ دروت ،
چہ دل ءِ جھولانکی ءَ شمئے  منتواراں کہ شما منی دزگٹی مارات ءُ سرپد بیت اِت کہ سیاھگ ءَ نبیسگ ءَ پد چارگ ءِ موہ نہ رسیتگ۔


منی جند ءِ جہد وَ ھمیش اِنت کہ من وتی شئر ءُ نبشتانکاں اُرت چاری بہ کناں بلے موہ نہ رسیت۔ من ھیراناں اردو سرکل ءِ توکا مردم ٹیکنیکل نکتہ ہاں گیشتر گیش ءُ گیوا کن اَنت کہ آ درست سرپداں انوگیں کرن ءَ مردم دزگٹی ءِ سوب ءَ املائ ردی کُت کنت ءُ ھال دئیہگ ءَ پد اے شر ھم کنگ بنت بلے ٹیکنیکل ردی ءَ تاں کسے مہ چکاسیتءُ مہ گوشیت نزانوک اشی ءَ سرپد بیت نہ کنت ءُ بلوچی ءَ مستریں زلورت اے ساھت ءَ ھمیں چیزے اِنت
شمئے راہشونی ءِ مہربانی
شمئے کستر
زاہدہ رئیس راجی
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line