Author Topic: labzank o fiker e siyadi.  (Read 2601 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mehraab baloch

  • Junior Baask
  • **
  • Posts: 28
  • Karma: 2
labzank o fiker e siyadi.
« on: June 19, 2012, 11:23:40 AM »
salam.
Labzank o fiker e siyadi amy wada int.cho k arwa e gun jon a. Bale bazain zanthkar a gushant k art jita int o fiker jita int . Fiker aga mabeth guda labzank chon takhleeq beeth. Shair o adeeb a k her chaiz mutasir kant. A ama bun gap a nibishta kant. Aga gul khan naseer a tachkain shairi kotag. Guda bazain zanthkaran gushtag, k gul khan shairi na kant balkey fiker takleeq kanth. Aga yak shaire a wati dost dar e jitahey taoreeth, guda ahe a sarzameen e sara kaptagain parcha na taorant. Ishi sawab chai int. Mani nizd a a guda gowachni a shair e na int. Aga a waki a shair o adeeb e guda ahe a herch na insafi taoreeth. May balochi a chaize labzanth kar anchain ast ant. K a art e nam e sara tareeq e haqeeqi rang a harab knaga ant. Aga labzanthkar a fiker e mabeeth guda a cho dalwat a beeth. Aga yak labzanth kare w art e manok int guda a ahe fiker both. Guda amy ranga ayak adeeb o shir e watan e sara nibishta kant guda a  ahe fiker int. Ida che a gap padar beeth k art e manook lashahori baloch fiker a tawan dayaga ant. Bahid int marchi may adeebo zanthkar haqeeqi fiker e pajar a bikan anth. Na k urdu o french o english labzank e e junz an may sara bimosh ant. Asala aga yak junz e k may jindy labzank e toka che paidak beeth a wat daima rahoth na k pa zoor yak fiker e wati labzank e sara mushag. Bahid inth may labzanth kar nazim hikmat gasan kanfani mehmood darwaish e wada wati dea e dardan gun hamgranch bibent.
A mani wati hayal ant kasy iktilaf dareth ahe wasta dar pach ant.
Minat war